Tony Snow Hesitant to Become 'Piñata' for Helen Thomas