Newsweek's Evan Thomas Lionizes Kennedy As Liberal Who Always 'Kept the Faith'