On CNN, Obama Advisor Hits Cheney: Not a 'Statesman' (Skips Gore's Attacks on Bush)